DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : สีผงละเอียด
ภาษาอังกฤษ : streak
หมวดวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความหมาย :

เป็นสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เมื่อนำแร่ขีดบนแผ่นขูดสีจะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นขูดสี� ซึ่งอาจมีสีไม่เหมือนกับแร่ก็ได้ �เช่น แร่ไพไรต์ (FeS2)มีสีเหลืองทอง เมื่อนำไปขูดบนแผ่นขูดสีแล้วจะได้ผงละเอียดเป็นสีดำ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)