DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ยูพีเอส
ภาษาอังกฤษ : uninterruptible power supply (UPS)
หมวดวิชา : คอมพิวเตอร์
ความหมาย : เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับ
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)