DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและแห้ง
ภาษาอังกฤษ : wet-dry hygrometer
หมวดวิชา : ฟิสิกส์
ความหมาย :

อุปกรณ์วัดความชื้นของบรรยากาศ ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งหุ้มด้วยวัสดุชื้น ความชื้นของบรรยากาศวัดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิทั้งสอง

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  ไฮดาโทด
ไฮเพอร์โบลามุมฉาก(1)
ไฮโพทาลามัส
การประจุไฟ
กฎของแก๊ส
กฎการรวมปริมาตรของแก๊ส
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ)
กรดแอสคอร์บิก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กราฟเชิงซ้อน
กลไกของปฏิกิริยา
กะรัต
การขับถ่าย, การกำจัดของเสีย
การต่อแบบอนุกรม
การผสมพิจารณาสองลักษณะ
การสังเคราะห์ทางเคมี
การอพยพเข้า
การเรืองแสง
กาลีนา
ขั้วไฟฟ้า
คลับมอส
ความดันเลือด
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
คอร์ปัสแอลบิแคนส์
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
จูล
ซีเอฟซี
ตะกอน
ต่อมหมวกไต
ท่อฉีดอสุจิ