DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ความหมาย/แปลว่า/คือ
คำศัพท์ : พันธุ์ป่า
ภาษาอังกฤษ : wild type
หมวดวิชา : ชีววิทยา
ความหมาย :

ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงดำรงชีพอยู่ในสภาพเดิมตามธรรมชาติ

 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย : คำอื่น ๆ  
     
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พายุหมุน, ไซโคลน
พาราโบลา
พีระมิด
ฟรักโทส
ฟังก์ชันคงตัว
ฟังก์ชันโคไซน์
ภาพ
ภาษาเชิงกระบวนความ
มอร์แดนต์
มีเทน
ยางวัลกาไนส์
รอก
ระบบประสาทอัตโนวัติ
รังสีแกมมา
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (รูปสามเหลี่ยมสมภาค)
ลิกนิน
วัชพืช
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
สปายแวร์
สวิตช์
สายใยอาหาร
สิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม
ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน)
หลอดสร้างอสุจิ
อนุกรมวิธาน
อันตรภาคชั้นเปิด
อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (เอสทีพี)
เครื่องขยาย
เซลล์ประสาทรับกลิ่น