DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ตายหยังเขียด คือ ...
ตายหยังเขียด [V] ความหมาย คือ be completely dead,ตายอย่างหมดท่าเหมือนตายอย่างเขียดนอนหงายท้องตาย,,ตาย,
ตัวอย่าง :: เขาต้องตายหยังเขียดแน่ๆ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)