DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สูงส่ง คือ ...
สูงส่ง [V] ความหมาย คือ be lofty,,,เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง,ต่ำต้อย
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)