DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แวดวง คือ ...
แวดวง [N] ความหมาย คือ circle,,,วงการ, กลุ่ม, สังคม,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)