DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สะสาง คือ ...
สะสาง [V] ความหมาย คือ clear up,,,ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา,หมักหมม, ค้างคา
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)