DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กองกำลังตำรวจ คือ ...
กองกำลังตำรวจ [N] ความหมาย คือ constabulary,,,,
ตัวอย่าง :: กองกำลังตำรวจของเรามีสมาชิกมากเป็น 3 เท่าตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)