DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แห้งผาก คือ ...
แห้งผาก [V] ความหมาย คือ dry up,แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่,,,ชื้น, เปียก
ตัวอย่าง :: ผืนดินบริเวณนั้นแห้งผากไร้ความชุ่มชื้น คงจะเพาะปลูกอะไรไม่ได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)