DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ขอฝน คือ ...
ขอฝน [V] ความหมาย คือ pray for rainfall,,,,
ตัวอย่าง :: ในประเพณีแห่นางแมวชาวบ้านจะขอฟ้าขอฝน ด้วยเหตุที่ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ จึงต้องทำพิธีแห่นางแมว เพื่อให้ฝนเทลงมา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)