DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ข้าวนาปรัง คือ ...
ข้าวนาปรัง [N] ความหมาย คือ out-of-season rice,ข้าวที่ปลูกในฤดูแล้งนอกฤดูทำนา,,,
ตัวอย่าง :: พื้นที่ที่ได้รับน้ำตลอดปีสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)