DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ครบวาระ คือ ...
ครบวาระ [ADV] ความหมาย คือ see out its term,หมดเวลาตามที่กำหนดไว้,,ครบกำหนด,
ตัวอย่าง :: หากรัฐบาลคิดว่าจะอยู่ให้ครบวาระ รัฐบาลก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นในเร็ววัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)