DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความกลัว คือ ...
ความกลัว [N] ความหมาย คือ scare,ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว,,ความหวาดกลัว,
ตัวอย่าง :: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)