DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ความร่มเย็น คือ ...
ความร่มเย็น [N] ความหมาย คือ peacefulness,,,ความสุขสบาย,
ตัวอย่าง :: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)