DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  จักรี คือ ...
จักรี [N] ความหมาย คือ Chakri,,,,
ตัวอย่าง :: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)