DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ชีวิตจริง คือ ...
ชีวิตจริง [N] ความหมาย คือ real life,การดำเนินชีวิตในความเป็นจริงที่มิได้สร้างขึ้น,,,
ตัวอย่าง :: เขาแสดงได้สมจริงจนดูราวกับว่าเป็นชีวิตจริงของเขา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)