DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  แนวนอน คือ ...
แนวนอน [N] ความหมาย คือ horizon,แนวที่ขนานกับระดับพื้น,,แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว,แนวตั้ง, แนวดิ่ง
ตัวอย่าง :: จอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024 x 1024 จุด คือ จอที่สามารถเขียนจุดในแนวนอนและแนวดิ่งได้ 1024 ตำแหน่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)