DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  บันทึกเทป คือ ...
บันทึกเทป [V] ความหมาย คือ record,ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง,,อัดเทป,
ตัวอย่าง :: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)