DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ดำเนินการ คือ ...
ผู้ดำเนินการ [N] ความหมาย คือ operator,,,,
ตัวอย่าง :: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)