DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปรับปรุงแก้ไข คือ ...
ปรับปรุงแก้ไข [V] ความหมาย คือ rectify,ทำให้ดีกว่าเดิม,,แก้ไขปรับปรุง,
ตัวอย่าง :: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)