DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปลูกป่า คือ ...
ปลูกป่า [V] ความหมาย คือ afforest,เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า,,,ทำลายป่า
ตัวอย่าง :: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)