DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ฝ่ายพันธมิตร คือ ...
ฝ่ายพันธมิตร [N] ความหมาย คือ Allied,,,กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร,ฝ่ายอักษะ
ตัวอย่าง :: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)