DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พระราชหฤทัย คือ ...
พระราชหฤทัย [N] ความหมาย คือ heart,,,ใจ,
ตัวอย่าง :: พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงอาณาประชาราษฎร์ แม้ว่าจะทรงปลอดจากพระราชภาระทางการเมือง ก็ยังทรงผูกพันต่อทุกข์สุขของประชาชนเต็มเปี่ยม พระราชหฤทัย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)