DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาครัฐบาล คือ ...
ภาครัฐบาล [N] ความหมาย คือ government sector,,,ภาครัฐ,ภาคเอกชน
ตัวอย่าง :: การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)