DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาษาสัญลักษณ์ คือ ...
ภาษาสัญลักษณ์ [N] ความหมาย คือ sign language,ภาษาที่มีแนวความคิดการบอกข้อมูลและการทำงาน ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ และเป็นคำพูด,,,
ตัวอย่าง :: การใช้ภาษาสัญลักษณ์เขียนโปรแกรมแทนภาษาเครื่องจะทำให้งานเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)