DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วิกฤติ คือ ...
วิกฤติ [ADJ] ความหมาย คือ critical,(เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้,,ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว,
ตัวอย่าง :: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)