DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศาลสูง คือ ...
ศาลสูง [N] ความหมาย คือ Supreme court,ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา,,,
ตัวอย่าง :: ในสหรัฐฯ คนผิวดำมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ในศาลสูง ที่ถือว่าเป็นสถาบันตุลาการที่สำคัญ
มีหน่วยเป็น :: ศาล
เพิ่มเติม :: (กฎหมาย)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)