DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สเปรย์ คือ ...
สเปรย์ [N] ความหมาย คือ spray,ที่ฉีดหรือพ่นออกมาเป็นละอองน้ำ, เป็นฝอยละออง,,,
ตัวอย่าง :: สเปรย์ฉีดผมจัดเป็นเครื่องสำอางสำหรับเสริมแต่งความงามชนิดหนึ่ง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)