DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สืบสวนสอบสวน คือ ...
สืบสวนสอบสวน [V] ความหมาย คือ investigate,สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง,,,
ตัวอย่าง :: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)