DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หลักทรัพย์ คือ ...
หลักทรัพย์ [N] ความหมาย คือ property,ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน,,,
ตัวอย่าง :: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (กฎหมาย)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)