DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ให้บริการ คือ ...
ให้บริการ [V] ความหมาย คือ service,,,,ใช้บริการ, รับบริการ
ตัวอย่าง :: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)