DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  กุเรื่อง คือ ...
กุเรื่อง [V] ความหมาย คือ cook up,สร้างหรือแต่งให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล,,สร้างเรื่อง, แต่งเรื่อง, ยกเมฆ, มดเท็จ,
ตัวอย่าง :: เธอกุเรื่องขึ้นมาหลอกเขาได้ไม่เว้นแต่ละวัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)