DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  คำถามเปิด คือ ...
คำถามเปิด [N] ความหมาย คือ open-ended question,คำถามที่ไม่ได้มีการกำหนดตัวเลือกคำตอบไว้ ผู้ตอบสามารถตอบตามความคิดหรือความเห็นของตนเองได้,,คำถามปิด,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น :: คำถาม
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)