DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ศาลสถิตยุติธรรม คือ ...
ศาลสถิตยุติธรรม [N] ความหมาย คือ court of justice,สถานที่ที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้ความเที่ยงธรรมแก่คู่ความ,,ศาลยุติธรรม,
ตัวอย่าง :: ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และศาลสถิตยุติธรรม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)