DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  อุดมการณ์ คือ ...
อุดมการณ์ [N] ความหมาย คือ ideology,อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง,,,
ตัวอย่าง :: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)