DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปลุกเร้า คือ ...
ปลุกเร้า [V] ความหมาย คือ encourage,ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว,,กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า,
ตัวอย่าง :: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)