DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เข้ารหัส คือ ...
เข้ารหัส [V] ความหมาย คือ enter the code,ใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อความหรือระบบที่เป็นความลับ,,,
ตัวอย่าง :: เจ้าหน้าที่ในห้องทดลองจะต้องเข้ารหัสลับก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยรัดกุม
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)