DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  นายหน้าซื้อขาย คือ ...
นายหน้าซื้อขาย [N] ความหมาย คือ broker,บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน,,ผู้แทนขาย, คนกลาง,
ตัวอย่าง :: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)