DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ใบ คือ ...
ใบ [N] ความหมาย คือ leaf,ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือก้านเป็นต้น โดยมากมีลักษณะแบนๆ,,,
ตัวอย่าง :: เด็กๆ มักเอาใบตำลึงมาจุ่มสีแล้วทาบบนกระดาษ จะได้รูปเหมือนกบ
มีหน่วยเป็น :: ใบ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)