DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ฮิต คือ ...
ฮิต [V] ความหมาย คือ be a hit,,,เป็นที่นิยม, ได้รับความนิยม,
ตัวอย่าง :: ทำไมละครเรื่องคู่กรรมจึงฮิตนักหนา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (อังกฤษ)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)