DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  โอวาท คือ ...
โอวาท [N] ความหมาย คือ homily,คำแนะนำ,,,
ตัวอย่าง :: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม่ พร้อมกับให้โอวาท และอวยพรขอให้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (บาลี)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)