DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เอกชน คือ ...
เอกชน [N] ความหมาย คือ person,บุคคลคนหนึ่งๆ,,,
ตัวอย่าง :: คดีแพ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)