DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หัวเชื้อ คือ ...
หัวเชื้อ [N] ความหมาย คือ leavening,,,,
ตัวอย่าง :: เชื้อจุลินทรีย์สำเร็จรูปบางสูตรสามารถนำมาทำเป็นหัวเชื้อย่อยสลายเศษหญ้าฟาง เพื่อทำปุ๋ยหมักได้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)