DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หวาดระแวง คือ ...
หวาดระแวง [ADV] ความหมาย คือ suspiciously,หวั่นเกรงสงสัย,,เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย,วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ
ตัวอย่าง :: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)