DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เส้น คือ ...
เส้น [CLAS] ความหมาย คือ numerative noun of road, long thing,ลักษณะนามของสิ่งที่มีลักษณะยาว เป็นแถว เป็นแนว,,สาย,
ตัวอย่าง :: ถนนบางเส้นก็ยาว บางเส้นก็สั้น แต่ไปถึงที่เดียวกันช้าหรือเร็วเท่านั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)