DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สุขอนามัย คือ ...
สุขอนามัย [N] ความหมาย คือ sanitation,การปราศจากเชื้อโรค, ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ,,สุขลักษณะ,
ตัวอย่าง :: เราควรดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)