DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สวมบทบาท คือ ...
สวมบทบาท [V] ความหมาย คือ act,,,แสดงบทบาท,
ตัวอย่าง :: นักวิจัยไม่ควรสวมบทบาทของผู้ตีแผ่ความเหลวแหลกหรือความล้มเหลวของใครทั้งสิ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)