DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สายสัมพันธ์ คือ ...
สายสัมพันธ์ [N] ความหมาย คือ relation,,,ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์,
ตัวอย่าง :: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)