DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สมุนไพร คือ ...
สมุนไพร [N] ความหมาย คือ herb,ผลิตผลธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยา เพื่อบำบัดโรค บำรุงร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ,,,
ตัวอย่าง :: เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวชนบทจะใช้สมุนไพรรักษา เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)